صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

✅ حصادی: با کمی همت و تلاش و کوشش شبانه روزی میتوان این شرکت را با مدیریت صحیح به دوران اوج خود برگرداند.

✅ وی در بازدید از مزارع کشت و صنعت مغان خصوصاً مزارع کشت پاییزه و بهاره چغندر قند با تاکید بر اهمیت کشت صحیح و به موقع در زمان مناسب ضمن اشاره به ظرفیت بالای منطقه مغان در تولید انواع محصولات زراعی گفت: مزارع کشت محصولات چغندر قند از وضع مناسبی برخوردار می باشد بطوریکه میتوان با مراقبت صحیح و توجه جدی به کنترل علف های هرز و بیماریها و تغذیه مناسب مزارع شاهد افزایش راندمان بهتر در این مزارع باشیم.

✅ دکتر حصادی مجری طرح چغندرقند کشور در بازدید از مزارع کلزا و گندم نیز گفت: وضیعت مزارع کلزا و گندم این شرکت نیز از وضعیت بهتری برخوردار می باشد انشالله با مبارزه صحیح، تغذیه و کود دهی بموقع در مزارع به حول قوه الهی امسال شاهد افزایش راندمان بالا در هر هکتار خواهیم بود.

 

 

 

✍روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان