صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

✅در بحث استخدام نیروی انسانی شرکت نه به صورت سفارشی و نه پنهانی هیچگونه استخدامی نداشته و این مطلب تکذیب می گردد و شایعات در خصوص تبدیل وضعیت پرسنل به پیمانکاری و غیره صرفاً فضاسازی بر علیه جوی آرام و تولیدی شرکت می باشد،جوی که با پرداخت به موقع حقوق و عیدی پرسنل و پرداخت هدیه در مناسبت های مختلف و بسته های معیشتی بوجود آمده است.

✅در حوزه دامپروری با برنامه ریزی اصولی و علمی در جیره دام افزایش میانگین ۴الی ۵ کیلو در هر واحد دوشا و به تبع آن افزایش روزانه ۵۰ تن شیر را داشته‌ایم.
و در بحث تعداد گله در زمان تحویل به بخش دولتی در حدود ۱۸ هزار راس گله در دامپروری بوده که با فروش گوساله نر و گاو های حذفی هم اکنون ۱۷۶۰۰ راس گله را در دامپروری داریم که این نشان می‌دهد زایش گله در نقطه مثبتی بوده و گله مولد افزایش داشته است.
✅ در بحث کارخانه لبنیات هم اکنون کارخانه با ظرفیت اسمی ۱۸۰ تن به فعالیت مشغول بوده که این امر در یک دهه گذشته بی‌سابقه می باشد و این افزایش ظرفیت با همت کارکنان این کارخانه و افزایش شیفت کاری به دست آمده است و برای اولین بار در تاریخ کارخانه مجموعه آیس بانک در کارخانه لبنیات راه اندازی شده است که امیدواریم با تولید با کیفیت محصولات مغانه سهمی کوچک در تامین سفره مردم ایران زمین داشته باشیم.
✅در حوزه باغات به لحاظ فرسودگی نهالها امسال کشت باغ در سطح وسیعی در دستور کار قرار گرفت و با سم پاشی به موقع باغات امسال شاهد افزایش محصولات باغی خواهیم بود.
✅در بحث زراعت از آنجایی که عملیات کاشت پاییزه محصولات شرکت قبل از استقرار هیئت مدیره دولتی اتفاق افتاده بود و علی‌رغم برخی قصورات با تأمین به موقع سموم علف کش محصولات پاییزه و سم پاشی به موقع نسبت به سال گذشته مزارع عاری از علفهای هرز را شاهد هستیم با وجود مشکلات مالی شرکت و علیرغم کمبود و گرانی کود فسفات امسال ۲۰۰ تن کود فسفات بعد از دو سال عدم مصرف آن در مزارع شرکت مورد استفاده قرار گرفت
✅ حمایت از محصولات استراتژیک از جمله توسعه و ایجاد شرایط لازم برای کشت پنبه که جزو کشت های اشتغال‌زاست، در دستور کار قرار گرفته است و برای اولین بار در حدود یکصد هکتار از اراضی دیم شرکت با توان پرسنل شرکت با ایجاد سیستم آبیاری پمپاژی زیر آب رفته است و سنترپیوت هایی که در سالهای گذشته به علت نگاه غلط به بخش پشتیبانی و فنی مستهلک شده بود توسط پرسنل شرکت تعمیر شده و به چرخه تولید برگشته است.

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان