صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

تلاش ها و برنامه های شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برای تحقق شعار سال1400(تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها)وافزایش تولید به روایت مصاحبه شبکه سبلان با مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره شرکت کشت وصنعت دامپروری مغان

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان