صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

دوازدهم فروردین را زیر بارانی از یکپارچگی و اتحاد، قدم می‌زنیم و سربلندی وطن را بر فراز رنگین کمان آزادی، به جشن می‌نشینیم. روز جمهوری اسلامی گرامی باد

 

 

 

 

 

 

✍ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان