صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف 

شد نیمه‌ی شعبان و جهان گشت جوان
از مقدم پاک آن ولی سبحان
آن پرده نشین کاخ وحدت امروز
بنمود رخ از پرده و گردید عیان

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان