صفحات اختصاصی امور

 

 

 

روز مهندس مزین به نام خواجه نصیرالدین طوسی یکی از دانشمندان، فیلسوفان و معماران بزرگ ایرانی است که این روز به همین مناسبت نامگذاری شده و وجود مهندسین محاسبه گر، جهان را نظم بخشیده و تکنولوژی مدرن جهان را پدید آورده بطوریکه شکوفایی تمدن و تفکر بشری با علم و ایده های مهندسین شکل می گیرد برای اینکه مهندسی یک شغل علت و معلولهاست و یک مهندس دنیا را دیگرگونه می بیند و ذهن سازنده برای رسیدن به راه حل خوب را کسب کرده است


بدینوسیله این روز را به تمامی فعالان بخصوص مهندسان تلاشگر شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.

 

 

 

 

 

۵ اسفند ۱۳۹۹
اسدالله محسن زاده
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان