صفحات اختصاصی امور

 

 

 

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان پارساباد مغان به اتفاق هیئت همراه با قاسم محمدی رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دیدار و گفتگو کردند

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان رحمت حیدری مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان در این دیدار به ارائه گزارش و عملکرد انجمن پرداخته و خواستار لطف و حمایت اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت مغان از انجمن حمایت زندانیان شهرستان پارساباد شد.

✅ رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در این دیدار ضمن تقدیر از فعالیت های این انجمن که بدون هیچ چشمداشتی در راه خدا و جهت کمک به هموطنان و همنوعان صورت می گیرد گفت: این ماموریتی که شما بعهده گرفته اید مثل عبادتی است که پاداش اخروی آن در درگاه خداوند سبحان مورد قبول واقع می شود و دغدغه و تمرکز شما بزرگواران جهت گره گشایی مشکلات زندانیان امر مقدسی است و ما نیز به اتفاق دیگر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بزرگوار در خدمت شما بزرگواران و زحمتکشان این عرصه هستیم و زحمات شما را ارج می نهیم.

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان