صفحات اختصاصی امور

 

 

 

جناب آقای مهندس وکیل سپه؛
عضو محترم هیئت مدیره و معاون فنی و صنعتی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

◀️ فقدان مادر مهربانتان ما را نیز اندوهگین ساخت. بدینوسیله با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را به جنابعالی و سایر بازماندگان معزز تسلیت عرض نموده و غفران و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده و سلامتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان را از پروردگار متعال خواهانیم.

 

 

 

 از طرف: مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و پرسنل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

 

 

 

@keshtsanatmoghan