گزیده ای از مصاحبه تلفنی با قاسم محمدی رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان پخش در شبکه ایران کالا (برنامه چشم انداز)

✅ قاسم محمدی، رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت مغان در این گفتگوی کارشناسی اظهار داشت: در برنامه ریزی‌‌های سالانه، متاسفانه حمایت مالی از کشاورزی نسبت به صنعت و سایر بخشهای دیگر قابل مقایسه نیست و استراتژی توسعه کشاورزی در برنامه های مدون توسعه اول تا ششم دیده شده است منتهی در برنامه ریزی های سالانه بر اساس برنامه ریزی بودجه جایگاه حمایت مالی بعنوان تامین منابع حمایتی از کشاورزی در مقیاس های که نسبت به صنعت و سایر داریم آنچنان قابل مقایسه نیست و برخورداری کشاورزی پیشرفته امروز در ایران از منابع بودجه ای و از منابع کشور و از درآمدهای عمومی و مالیاتی متاسفانه درصد قابل قبولی نیست و براساس برنامه ریزیهای بودجه ای که سالانه صورت می پذیرد اقتصاد و هزینه در پایان سال با همدیگر هم خوانی ندارد.

 

برای دیدن ویدئو لطفا کلیک کنید.

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
@keshtsanatmoghan