صفحات اختصاصی امور

 

 

 

رژه موتوری کشت و صنعت مغان بمناسبت ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ حماسه آفرید

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان کاروان رژه موتوری شرکت با بیشترین خودرو در سطح کشور صبح روز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ با حضور مدیران از جلوی اداره مرکزی حرکت و به کاروان رژه موتوری شهرستان پارساباد پیوست

 

برای دیدن ویدئو لطفا کلیک کنید.

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
@keshtsanatmoghan