صفحات اختصاصی امور

 

 

 

موضوع مناقصه: شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان (سهامی عام ) در نظر دارد: انواع مکمل های مورد نیاز مجتمع دامپروری خود را با نام های مکمل معدنی، مکمل ویتامینه پرتولید، مکمل ویتامینه کم تولید، مکمل آنیونیک، جوش شیرین، پودر چربی، توکسین بایندر و دی کلیسم فسفات بر اساس شرایط و مشخصات اسناد مناقصه خریداری نماید.

 

 

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
@keshtsanatmoghan