صفحات اختصاصی امور

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با حکم رئیس مجمع شرکت، مدیر عامل و رئیس و اعضای هیئت مدیره جدید معرفی گردید

✅ طی این حکم آقایان:

◀️ اسدالله محسن زاده به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هئیت مدیره
◀️ قاسم محمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره
◀️ وکیل سپه، قدیر پسندی و حسن نظیفی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
معرفی شدند.

 ✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان