صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی کشت و صنعت مغان با برنامه ریزی دقیق و هدفمند قبلی کارشناسان واحد شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد مغان و با همکاری واحد بهداشت حرفه ای شرکت کشت و صنعت و مغان جهت انجام آزمایشات تست رپید کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی روی کارکنان و کارمندان شرکت انجام گردید.

این آزمایشات طبق بررسی های بعمل آمده طی 3 روزبر روی 700 نفر از واجد شرایط کارکنان کشت و صنعت مغان ادامه خواهد داشت که تا کنون در مرحله اول 300 نفر مورد آزمایش قرار گرفته اند که نتیجه آن به زودی ابلاغ خواهد شد.

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان