صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

⚫️⚫️ جناب آقای مهندس عبادالهی مدیر محترم مجتمع زراعت

🔹 با نهایت تاسف و تاثر بدینوسیله مصیبت وارده را به جنابعابی و سایر بازماندگان معزز تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن سفر کرده غفران و رحمت الهی و برای شما و خانواده محترم آن مرحوم صبری جمیل، اجری جزیل و سلامتی و طول عمر با عزت از پروردگار متعال خواهانیم

 

 

 

 


✍️ از طرف: رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونت حفاظت و بازرسی، روابط عمومی و پرسنل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان