صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

⚫️ سالروز رحلت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (س) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع) بر عموم مسلمانان جهان تسلیت باد.

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان