صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

🔹 با نهایت تاسف و تاثر بدینوسیله مصیبت وارده و وفات برادر گرانقدرتان مرحوم مغفور شادروان "عسگر نوظهور" را به جنابعابی و سایر بازماندگان معزز تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن سفر کرده غفران و رحمت الهی و برای شما و کلیه باز ماندگان و خانواده محترم صبری جمیل، اجری جزیل و سلامتی و طول عمر با عزت از پروردگار متعال خواهانیم

 

 

 


✍️ از طرف: رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونت حفاظت و بازرسی، روابط عمومی و پرسنل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان