صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

🎬⭕️ کارخانه رب گوجه فرنگی کشت و صنعت مغان

✅ راه اندازی کارخانه رب گوجه فرنگی در شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان بعداز واگذاری شرکت به بخش خصوصی

✅ فاز اول بزرگترین کارخانه رب گوجه فرنگی شمالغرب کشور بعداز واگذاری به بخش خصوصی در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان راه اندازی شد

✅ زنجیره تولید در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با کاشت محصول گوجه فرنگی با کنترل بیولوژیک و دفع آفات در مزارع شرکت و خرید محصولات گوجه کاران منطقه محقق گشت

✅ سرمایه گذاری در شرکت ‌کشت و صنعت و دامپروری مغان همچنان به همت بخش خصوصی در تمامی واحدها و مجتمع ها ادامه دارد

 

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان