صفحات اختصاصی امور

 

 

 

◀️ واکنش ژائله به انتقادات درباره کشت و صنعت مغان؛

✅ دولت آگهی داده و این شرکت را به فروش گذاشته است. من هر جایی احساس کنم که امکان سرمایه گذاری باشد، انجام خواهم داد و از کسی هم نمی ترسم، چون خلافی مرتکب نشده ام، یکی فروخته و یکی هم خریده است، حالا یک روزی یک قاضی حکم می دهد که این معامله ابطال شود، خب من هم بر می گردانم، پولم و خسارتم را بدهند کنار می کشم.

✅ ما باید قدر سرمایه های انسانی را بدانیم و کارآفرینان و تلاشگران در این عرصه را به مردم معرفی کنیم، اگر این افراد تشویق شوند بیشتر تلاش خواهند کرد، اما بعضاً می بینیم نه تنها چنین افرادی حمایت و تشویق نمی شوند، بلکه تخریب هم می شوند.

✅ سرمایه گذار وقتی ببیند مردم قدرشناس نیستند، مجبور می شود سرمایه اش را در جای دیگر به کار گیرد.

#یونس_ژائله #شیرین_عسل #کشت_صنعت_مغان #سرمایه_گذار #خبر #خبر_مهم #خبر_تبریز #خبر_آنلاین #خبرسیاسی #خبر_فوری #تبریز #آذربایجان #آذربایجان_شرقی #آذربایجان_غربی #اردبیل #ارومیه #مغان

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان