صفحات اختصاصی امور

 

 

 

⏪ شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به منظور تکمیل نمایندگان فروش محصولات لبنی #مغانه در شهرستانها، در نظر دارد از افراد واجد شرایط نمایندگی، بصورت قرارداد دعوت به همکاری نماید

واجدین شرایط می توانند با شماره تلفن
04531852091-09149367421
اداره فروش و بازاریابی شرکت تماس حاصل نمایند

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان