صفحات اختصاصی امور

 

 

 

⏮ برداشت چغندرقند بهاره در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بیش از 3000 هکتار از اراضی امروز با حضور مدیرعامل شرکت آغاز شد

✅ با برنامه ریزی انجام شده و اورهال نمودن کارخانه قند مغان و همچنین خرید ادوات و ماشین آلات مورد نیاز کاشت، داشت و برداشت چغندرقند از قبیل ماشین آلات خاک ورزی و بذرکارها و کمباین های مدرن و ... و در راستای افزایش طول دوره بهره برداری کارخانه قند و ایجاد اشتغال، امسال در سطح 3000 هکتار چغندرقند بهاره کشت گردیده که در مقایسه با بیشترین سطح کشت شده در سالهای قبل، بیش از 1000 هکتار افزایش دارد که در طول تاریخ شرکت بی سابقه می باشد

✅ جلال گلچین مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت با اشاره به این مطلب اظهار نمودند، با انجام آزمایشات مختلف بتالایزر در قطعات زراعی که تاریخ کاشت آنها در بازه زمانی نیمه دوم اسفند سال 1398 تا نیمه اول فروردین سال 1399 می باشد، کار برداشت غده چغندر قند آغاز شد که با توجه به وضعیت مناسب قطعات پیش بینی می گردد عملکرد مناسبی بدست آید

✅ مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان همچنین از برنامه ریزی شرکت برای گسترش و توسعه کشت چغندر پاییزه در سال زراعی 1400-1399 خبر داد و افزود برای این منظور بیش از 8000 یونیت بذر منوژرم خارجی مقاوم به بولت خریداری شده و کشاورزان چغندرقند کار می توانند با تهیه بذر از شرکت نسبت به کاشت محصول چغندر قند پاییزه در مزارع خود اقدام و از مزایای حمایتی آن بهره مند شوند

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان