صفحات اختصاصی امور

    

سالروز شهادت امامِ لحظه هاي مناجات سبز صحيفه عشق و عرفان، سیدالساجدین، حضرت زین العابدین تسلیت باد.

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان