صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان پروانه علامت استاندارد برای کنسرو زیتون تولیدی در پروسس میوه شرکت با حضور مهندس هاشم علایی مدیرکل استاندارد استان اردبیل و کارشناسان مربوطه در محل کارخانه پروسس میوه بعد از بازدید از واحدهای تولیدی دریافت گردید

✅ لازم به ذکر است که شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بیش از ۳۰۰ هکتار باغ زیتون دارد و محصول کنسرو زیتون با برند مغانه از میوه باغات خود شرکت تولید می شود

 

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان