صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ظهر دیروز در دفتر اداره مرکزی شرکت آقای ابراهیم قلی زاده مدیرکل امور مالیاتی و دارایی استان اردبیل و هیئت همراه با جلال گلچین نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دیدار کرده و از سرمایه گذاری ها و پروژه های افتتاح شده و در دست راه اندازی شرکت بازدید بعمل آوردند

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان