صفحات اختصاصی امور ...

 

 

 

 

 

 

 

طبق هماهنگی های قبلی امروز در دفتر اداره مرکزی شرکت کشت و صنعت مغان آقای رضا اسکندری زنجانی مدیر شعب بانک تجارت استان اردبیل و همچنین آقای نامی مدیر بانک تجارت شعبه پارسابادمغان با جلال گلچین نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان دیدار کردند

 

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان