صفحات اختصاصی امور

 

 

 

 همکارمحترم جناب آقای یعقوب ولیزاده

با نهایت تاسف و تاثر بدینوسیله مصیبت وارده را به شما و سایر بازماندگان آن مرحومان تسلیت عرض می نمائیم.


از خداوند منان برای آن سفر کرده غفران و رحمت الهی برای شما و کلیه باز ماندگان و خانواده محترم صبری جمیل و اجری جزیل و سلامتی و طول عمر با عزت از پروردگار متعال خواهانیم

 

 

 

 

 

 


 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان