صفحات اختصاصی امور

 

 

 

⏺ اهم پروژه هایی که در #یکماه اخیر افتتاح شده و یا در شرف راه اندازی در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بعداز واگذاری هستند

✅ راه اندازی سایت فری استال در مجتمع دامپروری
✅ راه اندازی کارگاه جعبه سازی و سبد سازی بعداز 15 سال
✅ راه اندازی بسته بندی محصولات مغانه در پروسس میوه
✅ مجهز شدن تاکستان به سیستم آبیاری قطره ای
✅ راه اندازی گوسفندداری
✅ راه اندازی مرکز تغذیه دام در مجتمع دامپروری
✅ خرید ادوات مختلف و افزودن به مکانیزاسیون شرکت
✅ آغاز بکار ساخت سیلوی روباز در مجتمع دامپروری
✅ نصب دستگاه های سورتینگ میوه در مجتمع باغات در شرف افتتاح
✅ کارخانه رب گوجه فرنگی در شرف افتتاح

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان