صفحات اختصاصی امور

 

 

 

در انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در ساعت 20 و 30 دقیقه شامگاه روز یکشنبه هفتم تیرماه 1360علاوه بر آیت الله دکتر بهشتی، تعداد زیادی از وزرای کابینه و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شهادت رسیدند.

 

 

 

 

 

 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان