صفحات اختصاصی امور

 

 

 

تلاش و کوشش همکاران “ مجتمع باغات ” شرکت کشت و صنعت مغان

🔺 در یک روز کاری به روایت تصویر

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان