صفحات اختصاصی امور

 

 

 

◀️ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به نقل از مدیران واحد انسکتاریوم شرکت که هدف از ایجاد واحد فوق و اهمیت بخشی آن را بطور مبسوط توضیح دادند و لازم به ذکر است که این واحد در کشور امسال بعنوان واحد نمونه ملی انتخاب گردید و از مدیرعامل و مدیر واحد با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره ملی تجلیل بعمل آمد و در ویدیو کنفرانس رهبر معظم انقلاب نیز دعوت شده و حضور یافتند

✅ به منظور کنترل خسارت آفات در محصولات گوجه فرنگی و ذرت بذری، سیلویی، به جهت مبارزه و کاهش انبوه جمعیت انتقالی آفت به نسل بعدی، برنامه مبارزه بیولوژیک واحد انسکتاریوم به شکلی کاملا منسجم علیه اولین بخش از جمعیت فعال آفت در مزارع گوجه فرنگی اجرا می شود

✅ اهم فعالیت های واحد انسکتاریوم که توسط پرسنل جدیدالاستخدام زحمتکش این‌ واحد، مرحله آماده سازی، کارت زنی و بسته بندی زنبور پارازیتویید تریکوگراما در کارگاه فوق به سرانجام رسیده و عملی می شود

✅ هدف از تولید این حشرات و رهاسازي آنها در مزارع کشاورزي کمـک بـه کنترل آفات زراعی و کم کردن سـموم شـیمیایی مـی باشـد کـه بـا کـاهش
مصرف سموم شیمیایی آلودگیهاي زیست محیطی کـاهش یافتـه و تولیـد محصولات غذایی با کمترین میزان سموم شیمیایی در آنها میباشد.

_ تولید محصولات سالم و ارگانیک.
_ با پرورش حشرات مفید ایجاد فرصت شـغلی و اشـتغال زایـی بـراي همـه،
خصوصاً دانشجویان فارغ التحصیل رشته گیاهپزشکی.

✅ نهایتا مهمترین مزیت این پروژه رابطه مستقیم تولیدات ما با سـلامت و بهداشـت
محیط اشتغالزایی و جدید بودن این کار میباشد

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان