صفحات اختصاصی امور

 

 

 

✅ برداشت محصول یونجه در مرحله پرس بندی و حمل به خوراک دام در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 30 خرداد ماه 99

 

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان