✅ آماده سازی برای راه اندازی سایت گوسفند داری با 40 هزار راس گوسفند بعداز 15 سال.

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان