صفحات اختصاصی امور

 

 

 

✅ در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نگاه ویژه ای به بخش تحقیقات وجود داشته و در این راستا از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود استفاده میگردد، بطوریکه شرکت هر سال بخشی از بهترین زمین های زراعی خود را به اجرای طرح های تحقیقاتی اختصاص می دهد و با مراکز تحقیقات کشاورزی و شرکت های مهم داخلی و خارجی همکاری تنگاتنگی دارد

✅ مدیر عامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با اعلام این خبر افزود: فعالیت های تحقیقاتی شرکت با هدف اجرای آزمایشات مقایسه ای و بررسی مشخصات فنولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جدید محصولات زراعی و سازگاری آنها با شرایط آب و هوایی منطقه، برنامه ریزی و اجرا می گردد

✅ جلال گلچین، عمده فعالیت واحد تحقیقات زراعت در طی سال جاری را مقایسه ارقام مختلف زراعی و فعالیت های بِه زراعی عنوان کرد و افزود: اجرای مزرعه نمایشی از ارقام مختلف محصولات پاییزه از قبیل کلزا با بیش از 21 رقم جدید داخلی و خارجی ، 2 رقم گندم و 6 رقم چغندرقند پاییزه ، از مهمترین طرح های مقایسه ای ارقام می باشد که در سال جاری توسط واحد تحقیقات زراعت شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان اجرا و در حال حاضر کار نمونه برداری و برداشت ارقام مختلف کلزا انجام گردیده است.
امید می رود با همکاری و ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و تحقیقاتی و بهره گیری از علم روز دنیا، روز به روز شاهد شکوفائی در عرصه تولید محصولات کشاورزی شرکت کشت و صنعت مغان باشیم

 

 

 

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان