صفحات اختصاصی امور

 

 

 

🔻 ✅ با هدف کاهش وابستگی به واردات شکر و تامین نیازهای داخلی در سال جهش تولید، امسال بیش از 3000 هکتار از اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به کشت محصول چغندر قند بهاره اختصاص یافته است.

✅ گلچین مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: به منظور بهره برداری بهتر از امکانات آب و زمین و با توجه به خرید دو دستگاه کمباین پیشرفته از شرکت Holmer آلمان، امسال با تغییر الگوی کشت از روش 40-60 سانتی متری، علاوه بر افزایش تراکم بوته در واحد سطح کلیه عملیات کاشت تا برداشت چغندرقند بصورت مکانیزه انجام خواهد شد.

✅ مدیرعامل کشت و صنعت مغان همچنین جهت اجرای به موقع عملیات داشت و تامین نهادهای مورد نیاز برای مزارع چغندر قند اشاره و اعلام نمود: درحال حاضر کلیه قطعات زیر کشت محصول چغندرقند از سطح سبز ایده آل و مناسبی برخوردار می باشد.
شایان ذکر است علاوه بر چغندرقند بهاره، بیش از 450 هکتار از اراضی شرکت به کشت محصول چغندرقند پاییزه با استفاده از ارقام مقاوم به بولت (ساقه روی)، اختصاص یافته که علاوه برکاهش چشمگیر در مصرف آب و اصلاح الگوی تناوب و... باعث افزایش طول دوره بهره برداری کارخانه قند مغان نیز خواهد شد.

✅ در پایان جلال گلچین از کاشت 400 هکتار چغندرقند در مزارع شخصی استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی با تامین بذور خارجی مونوژرم با نظارت کارشناسان شرکت به منظور تامین خوراک مورد نیاز این کارخانه خبر داد و افزود: با تعمیرات اساسی بعمل آمده در کارخانه قند مغان و اُورهال نمودن دستگاه های آن، این کارخانه امسال که سال جهش تولید نامگذاری شده، با تامین چغندرقند مورد نیاز و تصفیه شکر با حداکثر توان کار خواهد نمود.

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان