صفحات اختصاصی امور

 

 

 

انتخاب شرکت کشت و صنعت مغان بعنوان واحد نمونه ملی در «««تولید و کار» »» حاصل تلاش و فداکاری کل پرسنل و در لبیک به خواسته مقام عظمای ولایت بوده است:

✅ موفق ترین خصوصی سازی در کشور براساس اصل۴۴
✅ سرمایه‌گذاری
✅ استخدام
✅ رفاه کارگران
✅ ابتکار ‌و بهره وری
✅ حاصل خیزی خاک
✅ کشاورزی سالم

 

برای دیدن ویدئو لطفا کلیک کنید.

 

 

 

 


✍ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری