صفحات اختصاصی امور

 

 

 

⭕️ کاشت سیب زمینی در مزارع کشت و صنعت مغان (برای اولین بار)

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت به نقل از مدیر مجتمع زراعت شرکت کشت و صنعت مغان: پس از آزمایشات متعدد بر روی ارقام مختلف محصول سیب زمینی و بررسی سازگاری آن با آب و هوای منطقه مغان و امکان کاشت آن در زمانهای مختلف، نهایتاً با جمع بندی نظرات فنی و تخصصی توسط کارشناسان امور زراعت در اواخر بهمن ماه سال گذشته برای اولین بار محصول سیب زمینی در سطح 1، 20 هکتار از اراضی بخش یک شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مورد کشت واقع شد.

✅ جعفر عباداللهی، مدیر مجتمع زراعت شرکت در این خصوص اظهار داشت: از مزایای کاشت محصول سیب زمینی در منطقه مغان صرفه جویی در مصرف آب، اصلاح الگوی تناوب و کمک به تامین مواد غذایی مردم و... می باشد بطوری که از زمان کاشت تاکنون هیچگونه آبیاری در مزرعه مذکور صورت نگرفته و از بارندگی های طبیعی فصل زمستان و بهار استفاده نموده و در حال حاضر نیز در مرحله غده بندی می باشد.

✅ در پایان عباداللهی افزود: پیش بینی می شود در اواسط خرداد ماه برداشت محصول ارگانیک و سالم سیب زمینی از مزارع شرکت انجام گیرد.
شایان ذکر است با هدف تولید محصول ارگانیک، از زمان کاشت تا به امروز در مزرعه سیب زمینی از هیچگونه سموم و کود شیمیایی استفاده نشده است.

 

 

 

 

 


✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان