صفحات اختصاصی امور

 

 

 

⭕️معارفه منوچهر اکبریان بعنوان سرپرست امور اداری و منابع انسانی و محمد امین سالک بعنوان سرپرست امورهماهنگی و پیگیری کشت و صنعت مغان

✅ در جلسه شورای مدیران مورخه 1399/2/16 گلچین نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان ضمن تبریک انتخاب شرکت بعنوان واحد نمونه ملی در کشور که بخاطر تلاشهای شبانه روزی و جهادی کل پرسنل شرکت محقق گشته است و قطعا با برنامه ریزیهای بعمل آمده در سال جدید نیز خواهیم توانست طبق فرمایشات مقام معظم رهبری جهش تولید را که شعار سال نیز معرفی شده در شرکت به سرانجام برسانیم و بیشتر از قبل برای مملکت خود مفید واقع شویم و مهندس گلچین در پایان این جلسه طی حکمی منوچهر اکبریان را بعنوان سرپرست اموراداری و منابع انسانی و همچنین از زحمات محمد امین سالک در امور اداری تقدیر نموده و ایشان را نیز بعنوان سرپرست امور هماهنگی و پیگیری شرکت معرفی نمودند

 

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان