صفحات اختصاصی امور

 

 

 

⭕️ مصاحبه با مهندس انوش مرادی مسئول گروه پرورش حشرات مفید در مبارزه بیولوژیک با آفات شرکت کشت و صنعت مغان که بعنوان کارگروه واحد نمونه ملی در کشور انتخاب و تندیس جشنواره را کسب نمودند

 

برای دیدن ویدئو لطفا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

✍️ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری