صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بعد از تبدیل وضعیت ۱۴۷۰ نفر از نیروهای پیمانکاری به نیروی خود شرکت، طبق آگهی ۵۰۰ نفر از شهروندان بومی منطقه مغان را نیز استخدام نمودند و نزدیک ۵ ماه هست که در کشت و صنعت مغان مشغول کار هستند و هم اکنون نیز مراحل اداری و استخدامی ۵۰۰ نفر مثل مرحله قبل طبق آگهی در حال انجام است و با راه اندازی کارخانجات و صنایع تبدیلی به مرور بر آمار اشتغال در شرکت افزوده خواهد شد.

 

 

 

 

✍ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان