صفحات اختصاصی امور

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروذری مغان همزمان با سراسر کشور ، مدیریت و کارکنان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در راهپیمایی یوم الله 13 آبان بطور گسترده شرکت کردند.

 

 

 

✍ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان