صفحات اختصاصی امور

 

 

 

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ادامه محموله دستگاه های روغن کشی ساخت کشور ایتالیا به کشت و صنعت مغان وارد شد.

✅ لازم به ذکر است دستگاه های فوق برای احداث و راه اندازی بزرگترین کارخانه روغن کشی کشور با ظرفیت ۳۰۰۰ تن در روز به قیمت ۱۰۵ میلیارد تومان برای اشتغالزایی بیش از ۲۰۰ نفر توسط بخش خصوصی(شیرین عسل) در کشت و صنعت و دامپروری مغان مستقر شده است و با راه اندازی این کارخانه زنجیره صنایع تبدیلی در کشت و صنعت مغان برای توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه مغان و جلوگیری از خام فروشی محصولات گام اساسی برداشته شده است.

 

 

✍ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان