صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بعد از خرید دستگاه های کارخانه رب گوجه فرنگی توسط بخش خصوصی(شیرین عسل) شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان محل کارخانه مشخص گردید و فونداسیون به همت تلاشگران شرکت نیز احداث شد و خوشبختانه امروز ۱۱ آبانماه ستون های اصلی کارخانه بالا رفته و جانمایی صورت گرفت و دستگاه ها یکی پس از دیگری جهت بهره برداری نصب می شوند و با راه اندازی کارخانه فوق اشتغال برای بیکاران و تحصیلکردگان منطقه مغان ایجاد خواهد شد.

 

 

 

✍ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان