صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومي شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، مستند گزارش، گام استوار کارخانه قند کشت و صنعت و دامپروری مغان بعد واگذاری به بخش خصوصی (شیرین عسل) در جهت بی نیازکردن کشور در واردات شکر

⭕️ پخش از تیتر خبر شبکه یک

 

 

 

 

 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری