صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومي شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، کارخانه قند شرکت کشت و صنعت مغان به زبان تصویر

🎬 پخش در شبکه خبر

✅ افزایش بیش از ۴ برابری تولید شکر در کارخانه قندمغان

✅ پیش بینی تولید شکر در سال جاری بیش از ۷۵ هزار تن

✅ ۱۹۰ میلیارد ریال هزینه نوسازی و تجهیز کارخانه قند مغان توسط مدیریت جدید

🔸برای اولین بار تصفیه شکر خام با برند مغانه در کارخانه قند انجام گرفت

 

 

 

 

✍ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری