صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومي شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، کارگاه آموزشی مدیریت زمان با حضور استاد فیض الهی در سالن کنفرانس شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت مغان با توجه به اهمیت زمان که در صورت بهره گیری مناسب و صحیح از آن می تواند برای کارکنان و مسئولان شرکت مفید واقع شود و یقینا در جوامع امروزی زمان یکی از باارزش ترین دارایی های انسان است. بدین سبب کارگاه آموزشی مدیریت زمان در چهارم مهرماه 1398 برگزار شد و تداوم این نوع کارگاه ها برای آینده نیز برنامه ریزی شده است.

 

 

 

 

 

 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان