صفحات اختصاصی امور

 

 

ضمن تبریک عید مبارک سعید قربان خدمت تمامی همکاران زحمت کش، به اطلاع می رساند به همین مناسبت مورخ 21/5/98 تمامی واحدهای ستادی تعطیل بوده و سایر امورات تولیدی، صنعتی وکشاورزی با هماهنگی مدیریت مربوطه اقدام نمایند .

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان