صفحات اختصاصی امور

 

 

 

سال ۳۵ هجری درطی یک توطئه طلحه زبیر عایشه و معاویه قتل عثمان را رقم زدند وچون کنترل حوادث بعد از قتل خلیفه سوم از دست آنان خارج گشت پیراهن خونین عثمان را علم کردند و شهر به هر و دیار به دیار چرخاندند و در مظلومیت خلیفه سوم حکایتها راندند و امیر مومنان را عامل قتل نامیدند و خواهان محاکمه عاملان شدند و این چنین بودکه"پیراهن عثمان" در میان مردم ما مثل شد.


✅امروز فضای مجازی به سان اسم با مسمایش سازنده فضای گشته که هر کس در کنج خانه خویش صاحب تریبونی همگانی شده است که می تواند به تنهایی دن کیشوت وار تمام مشکلات چندین ساله را حل کند در این فضا مردانی که اقتصاد خوانده اند و در اقتصاد خانواده خویش مانده اند تبدیل به بزرگترین تئوریسین ها شده اند و در تمام عرصه‌های اجتماع اعم ازاقتصاد ، فرهنگ، سیاست، و غیره به صاحبنظران بی‌بدیل بدل گشته اند نخبگانی که میتوانند به شما اثبات کنند اتمام طرح راه آهن چندین سال معطل مانده مضر اقتصاد اردبیل است و یا خصوصی‌سازی به عنوان یکی از تجربیات مثبت بشری در این جا هیچ کاربردی ندارد مردانی که به لطایف الحیل تمام مشکلات چندین دهه استان را نتیجه عملکرد دوساله استانداری میدانند.
✅امروز در کمال ناباوری در این فضای مجازی مردانی را در کنار هم متحد و هم زبان یافته ایم که از نظر بینش سیاسی سایه هم را با تیر می زنند همین افراد که به لطف اتصال به صاحبان قدرت و دولت های اصولگرا و اصلاح طلب بازی گران اصلی استان در چند دهه بودند و بدون شک مشکلات امروزه استان نتیجه سوء مدیریت و نگرش آنان بوده است اینان در حمله به استاندار اردبیل گوی سبقت را از یکدیگر می‌رباید.
✅ بدون شک جناب بهنام جو مدیری است در اشل دیگر مدیران جمهوری اسلامی و شاید کمی فعال تر، اخلاقی تر،صادق تر و کم حرف تر از دیگران، که برخلاف دیگران توانایی گفتار درمانی را ندارد. با نظری به منتقدین برخی از ایشان فعالین اجتماعی می‌باشند که نیت خیر و علاقه ایشان به پیشرفت وطن مشهود است.
✅ اما گروه دیگری از اصولگرایان هستند که در دوران مدیریت مهرورزی ایشان از هیچ ظلمی بر استان اردبیل فرونگذاشتند با حرکت از اردبیل شهر محصور در میان گردنه ها به طرف میانه می توان تونل های بدون کوهی را یافت که بسان دکل های نفتی گم شده و موسسات مالی هم نامشان و با پنهان شدن در پشت مقدسات بر بیت المال حفر شدند. مردانی که در دوره قدرتشان میشد از رانندگی آژانس تا فرمانداری و مدیر کلی پیشرفت و یا از پادویی یک اداره کل تا استانداری بالا آمدونشان خدمت گرفت مردانی که فرماندارانشان فرق آتش نشانی و آتشفشانی را نمی‌دانستند و احداث زیر گذر معروفشان در شهر اسلام آباد شهره عام و خاص بود که هیچ.
✅در گروه اصلاح طلبان نیز مردانی هستندکه در دوره مدیریت بر شرکت هزینه رستوران هیئت مدیره بالغ بر یک میلیارد بودو حال خود را نجات بخش بی بدیل شرکتی می‌دانند که بر خاک سیاهش نشاندندو علیرغم توصیه دلسوزان گروهی بیسواد مافیایی بر شرکت مسلط کردند.شاید به ندرت بتوان شرکت دولتی در جهان یافت که توانسته باشد در مسیر پیشرفت گام بردارد بنابراین شعار دهندگان بی عمل که حسرت ادامه حکومت بی چون چرایشان بر شرکت کشت و صنعت بر دلشان مانده است و تعداد سفرهای خارجی اشان به وزیر امور خارجه طعنه میزد هر روز سازی نو کوک می کنند.
✅امروزه این دو گروه شرکتی را که در زمین گیرشدنش متهمان اصلی هستند به پیراهن عثمان بدل کرده اند شرکت کشت و صنعت مغان می بایست به بخش خصوصی واگذار می شد ولی آنچه دغدغه فعالین سیاسی است این است که به طور یقین راه های بسیاری برای خصوصی سازی مترتب بود و باید و می بایست راه بهتری نیز یافت می شد ولی بدون شک این وظیفه استاندار اردبیل نبود بلکه وظیفه مجریان اصل ۴۴ قانون اساسی بود که می بایست اندیشه میکردند و استاندار اردبیل به عنوان مجری سیاست‌های دولت در استان وظیفه ای جز اجرای سیاست‌های مرکز را ندارد.
✅وقتی در دولت مهرورز کلنگ های بی پشتوانه یکی پس از دیگری بر زمین کوبیده می‌شد و استانداری که سواربر قطار قدرت راه وزارت پیش گرفت برقطاری که مردمش راشاد نماید هرگز ننشست وقتی از هزار میلیارد فروش نفت یک میلیارد به اردبیل نرسید چرا کسی فریاد واامتا بر نیاورد..
✅شیخی نقل می کرد که در محله ماپیرمردی نفت فروش بود، سلام و علیکی داشتیم و چون محله ما گازکشی شده بود کمتر نیاز به نفت بود بر وی سلامی کردم برگشت و گفت شیخ منزل شما هم گازکشی شده است گفتم آری گفت از لحن سلامت فهمیدم!
به نظر می رسد دوستان سلامشان بیشتر بوی نفت می دهد..
✅مهندس بهنام جو استاندار اخلاق‌مداری است که بزرگترین گناهش نرفتن به کلاس اخلاق است و هزینه کردن خویش برای دوستانی است که حاضر نیستند سپر بلای روزهای سخت شوند.

 

✍جمعی از اصلاح طلبان شهرستان پارسآباد