صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، مهندس گلچین مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در این دیدار اظهار داشت شرکت کشت و صنعت مغان بعنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی استان اردبیل برنامه نوسازی و راه اندازی تصفیه خانه های صنایع شرکت در دست اقدام دارد و تا دو ماه تصفیه خانه کارخانه لبنیات به بهره برداری خواهد رسید و براي تصفيه خانه دامپروری نيز به محض تحویل نقشه از طریق مشاور عملیات اجرائی پروژه شروع خواهد شد.

در ادامه مهندس خداپرست مدیر کل محیط زیست استان اردبیل ضمن تشکر از همراهی و همکاری مدیریت شرکت مغان خواستار تسریع در انجام و شروع عملیات اجرائی تصفیه خانه کارخانه قند و دامپروری گردیده و پیشنهاد نمود به منظور جذب گردشگر در داخل خاک شرکت اقدام به پرورش گوزن زرد گردد و در همین راستا برای شرکت مغان قول همکاری دادند.

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت مغان

مناسبت روز