صفحات اختصاصی امور

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، دكتر ژائله رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در بازدید از باغات میوه و سردخانه این مجتمع بیان کرد: برنامه مدیریت شرکت بر این استراتژی استوار است که باید در باغهای شرکت اصلاحات اساسی صورت پذیرد و گام اول آن تولید نهال‌های پرمحصول و مقاوم با ارقام جدید و بروز دنیاست در همین راستا میبایست مدیریت دقیق و کارشناسی در این امر سرلوحه عوامل مجتمع باغات قرار بگیرد.

✅ ژائله در ادامه بازدید از سردخانه باغات این شرکت افزود: با توجه به اینکه فصل برداشت میوه نزدیک است در اسرع وقت بایستی سردخانه این مجتمع راه اندازی گردد تا در امر برداشت و سُورت میوه های تولیدی با هیچ مشکلی مواجه نباشیم.

✅ وی در بازدید از مزارع گندم، چغندرقند و کلزا کشت و صنعت مغان به نیاز کشور در امر تولیدات محصولات کشاورزی به این منطقه تاکید کرده و افزود: مزارع کشت و صنعت مغان از نظر کیفیت، خصوصیات ریشه، وضعیت تغذیه و رشد، پاک بودن مزارع از علفهای هرز و عاری بودن از بیماری ها، باید به مزارع نمونه تبدیل گردد که امیدوارم با استمرار مراقبت ها، به این هدف برسيم.

✅ ایشان همچنین با بیان اینکه هیچ مشکلی در بحث خرید لوازم مورد نیاز بخشهای تولیدی نداریم افزود: با توجه به اینکه بایستی با سعی، تلاش و کوشش شبانه روزی بر تمامی مشکلات غلبه بکنیم در همین امر مدیران بخشهای مختلف شرکت درصورت نیاز به خرید لوازم یا قطعات مورد نیاز برای بخشهای خود اعلام نیاز نموده تا بررسی و اقدام گردد.

✅ وی با بیان اینکه تداوم تولید در راستای شعار سال باید در سرلوحه قرار بگیرد اضافه نمود: مدیریت شرکت با افزایش تولید و بالا بردن راندمان تولیدات کشاورزی بایستی به این امر توجه ویژه ای داشته باشد چرا که این شرکت یکی از بنگاهای اقتصادی کشور محسوب می شود و همچنین برای این راستا در بازدید از کارخانه قندمغان افزود: نامگذاری امسال به نام سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، در مجموعه فعالیت ها و عملکرد این شرکت به خصوص در روند تعمیرات و آماده سازی کارخانه عظیم قندمغان بسیار موثر بوده است و روند عملیات تعمیر و نگهداری کارخانه قند مغان در مقایسه با پارسال مطلوب و رضایت بخش بوده، به طوریکه انجام تمام مراحل تعمیر و آماده سازی با دستان توانمند پرسنل کارخانه و کارشناسان صورت گرفته است که انشاالله با آماده سازی این کارخانه شاهد تولید شکر بصورت شبانه روزی باشیم.

🔶 در پایان بازدید دکتر ژائله از زحمات کارگران خدوم و زحمت کش شرکت تشکر کرده و اظهار امیدواری نمودند که حتما با تلاش شبانه روزی پرسنل شرکت شاهد توسعه و شکوفایی کشت و صنعت و دامپروری مغان و منطقه خواهیم بود.

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت وصنعت مغان

مناسبت روز