صفحات اختصاصی امور

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت، آقایی در این بازدید ضمن تشکر از فعالیت های انجام شده بیان کرد: برای کنترل، نظم و انضباط در ورود و خروج کالاها و ساماندهی داخل انبارها و آموزش و گزینش نیرو برای بهره وری بهتر در این چند ماه کارهای اساسی با همکاری کارشناسان انجام گرفته است که عبارتند از:

✔️بازدید اولیه از کلیه انبارهای شرکت
✔️بررسی چرخه ورود و خروج کالاها
✔️بررسی اسناد و مدارک کالاهای وارده به شرکت
✔️بررسی نوع فعالیت ها و کارهایی که توسط متصدیان انبار و مدیران انبار انجام می گرفت.

🔶 وی افزود: با توجه به اهمیت انبار و انبارداری در شرکت های صنعتی و تولیدی و کنترل ورود و خروج کالا طی مجوزهای قانونی شرایط خاصی دارد بنابراین حسابداری صنعتی یک شرکت صنعتی و تولیدی به عنوان مهم ترین واحد به حساب می آید.
وی ادامه داد: در این راستا ما توانستیم اقدامات زیر را در هرچه بهتر شدن مراحل ورود و خروج کالا در شرکت انجام دهیم که عبارتند از:

✔️افزایش تعداد انبار ها در کل شرکت به صورت مستقل از تعداد 18 انبار به 42 انبار
✔️آموزش مقدماتی برای کلیه انبارداران درخصوص انبار و انبارداری
✔️آموزش سیستم انبارداری و ثبت کالاهای ورودی و خروجی با مجوز های قانونی
✔️آموزش طبقه بندی کالا در انبار و نوع چیدمان انبار به تفکیک کالا ها
✔️آموزش اسناد و مدارک دریافتی در خصوص دریافت و ارسال کالا

🔶 در پایان مهندس آقایی اظهار داشت: امیدوارم با همت همکاران و متصدیان امر بتوانیم در پیشبرد اهداف شرکت موثر واقع شویم.

 

 

 

 

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

مناسبت روز