صفحات اختصاصی امور

 

 

 

 شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در نظر دارد انجام کلیه عملیات محصول گوجه فرنگی(شامل: پخش کود دامی پای بوته ها، نشاء کاری، آبیاری اول، دوم به بعد، وجین اول، دوم و سوم، سرکهای کود شیمیایی، تهویه و سایر عملیات های مورد نیاز داشت) را به پیمانکاران واجد شرایط که امکانات لازم را دارا باشند واگذار نماید.

 متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارائه درخواست بر اساس شرایط شرکت حداکثر تا تاریخ 98/2/8 میتوانند به مجتمع زراعت کشت و صنعت مغان مراجعه و یا با شماره تلفن 04531854016 و 04531854083 تماس حاصل فرمایند.

 

 روابط عمومی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

مناسبت روز